Olika typer av inkontinens hos kvinnor

 • Ansträngningsinkontinens – detta är den vanligaste typen av urinläckage bland kvinnor. Ansträngningsinkontinens orsakas av svaga bäckenbottenmuskler. Det betyder att musklerna inte klarar av att knipa åt när blåsan utsätt för ett högre tryck, exempelvis när man hostar, nyser, skrattar eller tränar. Huvudorsaken är graviditet, förlossning och övergångsåldern. Det är så många som 1 av 4 kvinnor som upplever denna typ av inkontinens vid ett eller fler tillfällen i livet.
 • Överaktiv blåsa - Du känner ofta ett starkt behov av att gå på toaletten och klarar inte att hålla igen innan du kommer till toaletten. Du kan läcka små eller större skvättar urin eller hela blåstömningar.
 • Blandinkontinens – en del kvinnor kan också uppleva blandinkontinens. Detta är en kombination av ansträngningsinkontinens och överaktiv blåsa.
 • Överrinningsinkontinens – detta uppstår när blåsan inte töms helt, vanligtvis på grund av tillstoppning. Denna form av inkontinens förorsakas av svaga bäckenbottenmuskler och är mest vanlig hos diabetiker och hos personer med reducerad nervfunktion. Det känns som om blåsan aldrig blir helt tömd, man känner ofta trängningar men det kommer inget när man går på toaletten. Man kan också uppleva att det kommer en ström av urin efter att man har tömt blåsan.

Attends erbjuder produkter som är speciellt utvecklade för alla typer och nivåer av inkontinens.

Orsaker till urinläckage

Några av de vanligaste faktorerna som orsakar urinläckage hos kvinnor är:

 • Svaga bäckenbottenmuskler – detta är vanligt hos kvinnor som är gravida eller har fött barn, men också hos kvinnor i övergångsåldern. När bäckenbottenmusklerna mister sin elasticitet, kan vanliga saker som att skratta, hosta eller nysa leda till små urinläckage.
 • Urinvägsinfektion – att ofta vara utsatt för urininfektioner kan leda till en känslig blåsa.
 • Medicinering – vissa mediciner har vätskedrivande effekt, något som gör att du måste man måste gå på toaletten ofta. Om man precis har påbörjat eller ändrat någon form av medicinering bör detta diskutera med läkare eller distriktssköterska.
 • Förstoppning – en överfylld tarm kan leda till press på blåsan och orsaka tillfälliga läckageproblem.
 • Lågt vätskeintag – det är en myt att reducerat vätskeintag gör att du urinerar mindre Du bör därför dricka ca: 10 glas vätska varje dag.
 • Kronisk hosta – detta leder till ansträngning på blåsan.
 • Rökning – kan ofta leda till kronisk hosta som i sin tur skapar tryck på blåsan.
 • Övervikt – att vara överviktig kan leda till ökad press på blåsan och bäckenbottenmusklerna.
 • Medicinska diagnoser – som Parkinson’s, multiple skleros, diabetes och åldersdement kan orsaka skador på nervsystemet som i sin tur kan påverka hur hjärnan och blåsan kommunicerar.

Var kan jag få hjälp?

Det kan vara svårt att prata med någon. Det är dock viktigt att komma ihåg att vårdpersonal har lång erfarenhet och vana av inkontinens - för de är det inte konstigt eller pinsamt.

Du kan välja att ta upp frågan med den person du känner tryggast med t ex din husläkare, gynekolog eller distriktssköterska. Utredning görs och behandling fastställs. Både medicinering och operation kan vara en möjlig behandlingsform. Likaså är träning av bäckenbottenmusklerna en annan effektiv behandlingsmetod, speciellt för ansträngningsinkontinens. Vid konstaterande avinkontinensbesvär kan individuellt utprovade produkter förskrivas av t ex läkare, uroterapeut eller distriktssköterska.

Inom respektive landsting eller kommun finns det ett tillgängligt sortiment från olika leverantörer beroende på vad kommunen/landstinget har valt att upphandla. Kontrollera med din kontakt vad som finns tillgängligt i ditt område.