Attends in Green

Attends är överrens om att en lösning på miljöproblemen endast kan ske genom att ändra det sätt på vilken världens befolkning beter sig och förbrukar våra resurser. Vare sig det är på individnivå, som en medlem i en förening eller anställd på ett företag, så är det viktigt att vi sammarbetar om att begränsa eventuella negativa effekter som kan bli en följ av våra handlingar. Miljöarbetet är en kontinuerlig process som aldrig tar slut och vi måste alla vara medvetna om hur och varför det är viktigt att tänka och leva ”grönt”.

För vår del betyder det ett ansvarsfullt samarbete för miljön och att ständigt förbättra energieffektiviteten och vår användning av resurser, samtidigt som vi utvärderar effekter av verksamheten. Vi engagerar våra medarbetare, partners, kunder, konsumenter, familj och vänner i denna process för att lära av varandra. Vi tror att detta kommer att resultera i att vi snabbare ser en förbättring och att vi når större framsteg mot våra miljömål.

En del i hur vi arbetar med att ta det ansvaret är att engagera, informera och lära våra kunder och konsumenter att välja rätt produkt för individens behov. Det mest vanliga för en slutanvändare är att använda för stora produkter med för hög absorption för att de tror att de behöver det och garderar sig därför lite extra. Bristande kunskap om vilken grad av läckage man har resulterar ofta i onödigt hög konsumtion av produkter, och då framförallt av stora produkter, med mycket material. Det är vårt ansvar att vägleda dem till den bästa lösningen för varje individs behov och samtidigt öka medvetenheten om påverkan av naturen och miljön.

Du kan lita på att vi gör mer.

 

Recycling Logo

 

Vikt och volym av produkterna har reducerats där tunnare material och superabsorbenter har fördelats olika över produkterna där det behövs som mest. Produkterna komprimeras också mer effektivt i påsarna.

Produkternas kvalitet och prestanda är viktiga förutsättningar för att hålla en låg miljöpåverkan, då detta kan motverka problem som kan ge grundläggande defekter på produkterna.

Attends har också utvecklat ett verktyg för att välja den mest resurssparande lösningen, som har en positiv påverkan på både kostnader och miljön.

Detta ger en effekt på både transport av råmaterial och transport av färdiga och använda produkter.

Väl komprimerade produkter i väl fyllda påsar, förpackningar och hög lastning på de lastbilar som transporterar produkterna bidrar till maximal fyllningsgrad och vårt mål att reducera påverkan av transporten. Alla transportföretag utvärderas avseende deras påverkan på miljön.

Alla leverantörer utvärderas med hänsyn till miljö, kvalitet, säkerhet på arbetsplatsen och de etiska riktlinjerna.

Attends har ett ledningssystem som är certifierat med både ISO 14001 –och ISO 9001..

Systemet bidrar till att hela tiden, systematiskt reducera miljöpåverkan och försäkrar sig om att anläggningen kontrolleras och granskas regelbundet av en oberoende revisor. Vårt mål är att alltid göra vårt bästa för att minska miljöpåverkningen till att använda de resurser och den energi vi har tillgång till mer effektivt.

 

Recycling Logo
Recycling Logo

 

Recycling Logo
Recycling Logo